Świetlica – zajęcia świetlicowe

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnych formach zajęć świetlicowych.

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE:

•  Zajęcia poszerzające wiedzę i inspirujące rozwój zainteresowań.
•  Wycieczki edukacyjne, spotkania tematyczne. Czytelnictwo.
•  Zajęcia artystyczne (teatr, muzyka, tańce i śpiew).
•  Zajęcia plastyczno – techniczne.
•  Zajęcia rekreacyjne i terenowe; gry i zabawy.

ZABAWY DOWOLNE:

•   Zabawy tematyczne.
•   Zabawy w kącikach zainteresowań.
•   Zabawy ruchowe.
•   Zabawy ze śpiewem.
•   Gry i zabawy świetlicowe.
•   Rozrywki umysłowe.
•   Prace porządkowo – gospodarcze.

Organizowane są także zabawy, konkursy, imprezy okolicznościowe oraz wiele innych interesujących zajęć pozalekcyjnych. Dzieci mają tu możliwość swobodnej zabawy, która nie tylko daje odprężenie i relaks po przebytych lekcjach ale też sprzyja nawiązaniu relacji między sobą. Dzieci w świetlicy spędzają mile czas, oczekując na swoich rodziców.

HYMN NASZEJ ŚWIETLICY

 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy: