ZMIANY W ZASADACH PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Stypendium przyznawane jest w oparciu o następujące kryteria:

  1. a) wyniki w nauce
  2. b) osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych
  3. c) osiągnięcia w zawodach sportowych, artystycznych, w wolontariacie.

Średnia ocen dla uczniów szkół podstawowych (kl. VI – VIII) – nie może być niższa niż 5,00.

Średnia dla uczniów z oddziałów gimnazjalnych (kl. II – III) – nie może być niższa niż 4,80.

Treść ustawy i wzory wniosków w załączeniu.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Uchwała.XIX.168.16.2016-02-23

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów-1

Załącznik-Nr-1-do-Uchwały-Nr-XIX.168.16-NOWA-1

Załącznik-Nr-3-do-Uchwały-Nr-XIX.168.16-NOWA-1

Załącznik-Nr-5-do-Uchwały-Nr-XIX.168.16-NOWA-1