Regulaminy i dokumenty świetlicowe

 
Dzieci zasady świetlicowe znają, bo codziennie je czytają.

ZASADY ŚWIETLICOWE

•  Pani słuchamy, gdy do nas mówi to jej nie przeszkadzamy.
•  Gdy jeden mówi to inni słuchają.
•  W świetlicy nie jestem sam, wielu przyjaciół tu mam.
•  W stołówce to poważna sprawa, kulturalnie obiady zjadamy i naczynia po sobie sprzątamy.
•  Każde dziecko wie, że kultura to ważna rzecz.
•  Zwracając się do siebie słów: proszę, dziękuję, przepraszam używamy.
•  W świetlicy duża nas gromada- bezpieczeństwo to podstawa.
•  My w świetlicy prężnie działamy i wzajemnie sobie pomagamy.
•  Plotkować obgadywać nie lubimy, o pogodzie rozmawiać wolimy.
•  Grzecznie się bawimy, zabawek nie niszczymy.
•  I jeszcze jedna ważna sprawa – innych nie przezywam to podstawa.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY : 

Prosimy by zwolnienie z zajęć świetlicy nie wpisywać do zeszytu kontaktowego, ale na oddzielnej kartce o w/w treści: