Nauczyciele

Dyrektor:

Maria Grondalska

Wicedyrektor:

Joanna Hassa-Jachimecka

Specjaliści:

Agnieszka Staniszewska-Cichowicz – psycholog

Agnieszka Abramowicz – pedagog

Jadwiga Bobowik – logopeda

Biblioteka:

Ksenia Słowińska

Pielęgniarka:

Beata Janisio

Mediator szkolny:

Anna Andrzejewska

Nauczyciele przedmiotów:

Język polski:

Małgorzata Lipnicka

Agnieszka Wilczyńska-Urbanowska

Język angielski:

Aneta Silniewicz

Barbara Kubiak

Język niemiecki:

Joanna Hassa-Jachimecka

Matematyka:

Mariola Rokaszewicz

Waldemar Wróblewski

Biologia:

Urszula Nowak-Manycz

Przyroda:

Anna Cywińska

Geografia:

Ewa Ewert

Fizyka:

Mariola Talkowska

Chemia:

Mirosława Różycka

Informatyka/technika:

Sylwia Pajdzik

Historia:

Waldemar Wróblewski

Muzyka:

Maria Grondalska

Plastyka:

Małgorzata Kałamajka

Wychowanie fizyczne:

Dorota Malinowska-Jagiełło

Sławomir Piech

Artur Garduła

Religia:

Anna Tłuczek

WDŻ:

Jolanta Bartczak