ŻOŁNIERZE WYKLĘCI – BOHATEROWIE NIEZŁOMNI

Żywa lekcja historii ze Stowarzyszeniem Patriotyczny Głogów.

Tradycyjnie, jak co roku członkowie Stowarzyszenia Patriotyczny Głogów odwiedzili naszą szkołę i przeprowadzili lekcję historii „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Spotkanie z uczniami miało na celu upamiętnienie Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych oraz upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o działalności i losach żołnierzy Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski jeszcze po II wojnie światowej. W trakcie spotkania zebrani poznali także uzbrojenie oraz mundury, które były używane podczas II wojny przez żołnierzy polskich. Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali opowieści o tragicznych losach innych Żołnierzy Niezłomnych: Danucie Sędzikównej ps. „Inka”, walczącej w oddziale Łupaszki oraz ostatnim „żołnierzu wyklętym” Józefie Franczaku ps. „Lalek” z oddziału kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka”, który zginął obławie 21.10.1963 roku.

Jednocześnie, nasi goście zaprosili uczniów do wzięcia udziału w organizowanym przez ich Stowarzyszenie, konkursie plastyczno-historycznym pt. „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.

Jeszcze raz dziękujmy za wspaniałą „żywą” lekcję historii