ZEBRANIE SZKOLNE

Najbliższe zebranie dla rodziców z nauczycielami i wychowawcami odbędzie się dnia 09.01.2018r. o godzinie 16.30

Uwaga informacja od Przewodniczącego Rady Rodziców

Po zebraniu Rady Rodziców w dniu 09.01.2018 około 18.15 w stołówce szkolnej odbędzie się spotkanie organizacyjne w sprawie Balu Gimnazjalisty 2018, na które zapraszamy dwie osoby z każdej klasy trzeciej. Termin Balu ustalono na dzień 15.06.2018r. szczegóły zostaną ustalone na zebraniu.