XIX Powiatowy Konkurs Informatyczny

Dnia 24.05.2019 r szkoła podstawowa nr 9 przeprowadziła XIX Powiatowy Konkurs Informatyczny. Do konkursu zgłosiły się następujące szkoły: SP nr 2; SP nr 3; SP nr 8; SP nr 9, SP nr 11; SP nr 14, szkoła „Aslan” i Szkoła Podstawowa w Jaczowie.

Naszą szkołę reprezentowali: Aleksander Mliczek, Szymon Szywała i Mateusz Mirota

 

Konkurs składał się z dwóch etapów: pisemnego i praktycznego.

Do drugiej tury zakwalifikował się Mateusz Mirota i zajął VI miejsce w powiecie.

Serdecznie gratulujemy uczestnikom konkursu oraz ich nauczycielom.

XIX Powiatowy Konkurs Informatyczny