XI Olimpiada Wolontariatu

05.12.2019r w SP nr 13 odbyła się XI Olimpiada Wolontariatu. Wszystkie szkoły, a także nasza wzięła w niej czynny udział .Zorganizowano wiele konkurencji . Głównym celem była jednak dobra zabawa i uświadomienie wszystkim uczniom, jak wielką rolę odgrywają w niesieniu pomocy innym. Nasza szkoła zajęła 4 miejsce . Następnie odbyło się spotkanie z Prezydentem Głogowa, który patronuje akcji charytatywnej.
Składamy wielkie podziękowania dla uczniów naszej szkoły tj. Mai Mrozickiej, Oliwii Pyk ,Oliwi Potyrała , Idze Sokołowskiej , Lenie Buczma , Martynie Odasz, Gabrysi Trzaniec, Dominice Charkiel, Izie Cząstkiewicz i Karolinie Krzywak.

Red. D. Stankunowicz