Wycieczka klasy 1a

Rozbudzanie świadomości ekologicznej u dzieci oraz wrażliwości i szacunku dla środowiska. Dlatego też 10  maja dzieci z  klasy 1a  pojechały na wycieczkę do GPK – SUEZ Głogów czyste i zielone środowisko.  Po zakładzie oprowadził uczniów, wykwalikowany pracownik Pani Katarzyna Patyk. Zapoznano dzieci z obiektem, sprzętem transportowym,  oraz zaproszono na ścieżkę edukacyjną, gdzie przybliżono temat racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi. W bardzo przystępny dla dzieci sposób wyjaśniono takie pojęcia jak: segregacja, utylizacja, recykling. Po długim spacerze dzieci mogły pobawić się na placu zabaw, który znajduje się na terenie zakładu. Aby utrwalić tematykę wycieczki, na zakończenie dla wszystkich przekazano materiały edukacyjne i promocyjne. Wycieczka ta, to niecodzienna lekcja ekologii, która mogła odbyć się dzięki uprzejmości Zakładu.