Wychowawcy

KLASY DRUGIE

KLASY / WYCHOWAWCY:

A mgr Agnieszka Wilczyńska-Urbanowska

B mgr Mariola Rokaszewicz

C mgr Ewa Ewert

D mgr Marzena Fahner

E mgr Damian Naskręt

F mgr Mirosław Słowik

KLASY TRZECIE

KLASY / WYCHOWAWCY

A mgr Anna Jażło

B mgr Sylwia Pajdzik

C mgr Alina Sanecka-Popis

D mgr Aneta Silniewicz

E mgr Ewa Bąk

F mgr Magdalena Szczyszczaj

G mgr Urszula Manycz