WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 04.10.2018r. odbyły się demokratyczne wybory do Rady SU.Startowało 13 uczniów. Najwięcej głosów, licząc kolejno, otrzymali :
 Bartosz Kubski, Wiktoria Jagustyn, Zuzanna Rubacka, Hanna Kobylasz, Weronika Kiewro, Martyna Krawiec, Liliana Reszewicz, Juliana Sorokanycz,
 Sara Pieńkowska, Aleksandra Łużna, Aleksandra Przytuła, Amelia Iwanowska i Juliana Nowicka.
 Wszystkim serdecznie gratulujemy – SU.