Wizyta w Straży Pożarnej – klasy 2a i 2b

Uczniowie klas 2a i 2b zostali zaproszeni na zajęcia edukacyjne do Straży Pożarnej w Głogowie.  Uczniowie mogli poczuć się jak strażacy. Dostali do ubrania strój strażacki i hełm. Wchodzili po drabinie strażackiej i zapoznali się z zasadami postępowania w czasie pożaru. Zostali przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy. Po zajęciach teoretycznych wykorzystali zdobytą wiedzę w zajęciach praktycznych. Znaleźli się w sytuacji, gdzie zostało zadymione pomieszczenie i musieli na czworaka wydostać  się do bezpiecznego miejsca. Na zakończenie zajęć każde dziecko dostało wąż strażacki i samodzielnie puszczało wodę. Ostatnim etapem było zwiedzanie garażu strażackiego, w którym zobaczyli samochody strażackie.  Był to dzień  pełen nowych doświadczeń, nauki i pozytywnych emocji. Bardzo serdecznie dziękujemy  Pani Kseni Słowińskiej za zorganizowanie wycieczki.

red. M. Przywara