WARSZTATY EKOLOGICZNE

14 grudnia odbyły się w naszej szkole warsztaty zorganizowane we współpracy z Centrum Edukacyjnym „ Ekolandia”. Ich tematem było propagowanie zasad selektywnej zbiórki odpadów wśród młodzieży, a głównym celem uświadomienie uczestnikom odpowiedzialności za codzienne nawyki i zachowania oraz dostrzeganie wpływu, jaki wywierają na środowisko. Praktyczne zajęcia, gry i ciekawe zadania były dużym atutem zajęć.