UWAGA

Uczniowie klas szóstych z SP 10 i 12 proszeni są o dostarczenie do sekretariatu szkolnego oryginalnego świadectwa ukończenia klasy 6.

Uczniowie klas sportowych spoza rejonu dodatkowo przynoszą podanie o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenie o przebytym teście sprawnościowym.

Przyjmowanie ww. dokumentów odbywa się codzennie od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 – 14.00

Zapraszamy do szkoły