TERMINARZ

TERMINARZ

2019/2020

TERMINY ZEBRAŃ SZKOLNYCH

10.09.2019

28.02.2020

2.06.2020

TERMINY KONSULTACJI

5.11.2019

17.12.2019

24.03.2020

12.05.2020

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020:

31.10.2019 / czwartek

02.01.2020 / czwartek

03.01.2020 / piątek

30.04.2020 / czwartek

12.06.2020 / piątek

 

21, 22 i 23 kwietnia 2020 dni wolne dla uczniów klas VII –  klasy VIII  zdają egzamin