Szkolny konkurs z języka angielskiego – dyktando rysunkowe

W dniu 21 listopada odbył się w naszej szkole  szkolny konkurs z języka angielskiego – dyktando rysunkowe.

W konkursie wzięło udział  24 uczniów edukacji wczesnoszkolnej,  z klas drugich i trzecich.

Konkurs  polegał na słuchaniu, rysowaniu i kolorowaniu przeczytanych przez nauczyciela tekstów i obejmował dwa zadania – My face i My family. W tekstach wykorzystano  słownictwo i zwroty z przerobionego programu, zróżnicowanego odpowiednio dla  wieku uczestników.

Przedmiotem oceny prac była poprawność wykonanych zadań, estetyka pracy i inwencja twórcza. Wybór był niezwykle trudny. Większość uczestników wykonała poprawnie i starannie swoje prace.

Komisja w trzyosobowym składzie wyłoniła  zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych, i tak:

Uczestnicy z klas II :   I miejsce –  Hanna Dęblińska kl. II b

                                    II miejsce –  Aleksandra Rodziewicz kl. II b

                                                     –  Jakub Szymański kl. II a

                                   III miejsce – Tymoteusz Krawczyk kl. II a      

Uczestnicy z klas III:    I miejsce – Oliwia Gendera kl. III a

                                       II miejsce – Dominika Patyk kl. III a

                                     III miejsce – Aleksandra Azmin  kl. III a  

                                                       – Bartosz Nowak kl. III b

Zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje. Zaś wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.

Nagrody wkrótce !!!

Red. Ewa Jezierska-Woźniak