Święto Górnika

4 grudnia do  klas pierwszych przybył wyjątkowy gość. Górnik kopalni Polkowice-Sieroszowice. Ubrany w odświętny galowy mundur  wzbudził wśród uczniów ogromny zachwyt. Dzieci wysłuchały wielu bardzo interesujących informacji  i  ciekawostek  związanych z  pracą  w  kopalni.  Mogły  obejrzeć  mundur  górniczy. Dowiedzieliśmy  się,  że  czapka  nazywa  się  czako,  posiada  z  przodu  godło  górnicze,  na  które  składa  się  młot i  kilof  otoczone  lilijką.  Podczas  spotkania  dowiedzieliśmy  się  również  o  ciężkiej,  odpowiedzialnej  i  niebezpiecznej  pracy  górników. Dzieci  wykazały  się  dużym  zainteresowaniem  i  zadawały  wiele  pytań.  Dziękujemy  za  odwiedziny.