SUKCESY UCZNIÓW W KONKURSIE BIOLOGICZNYM

Piotr Sołtysik uzyskał tytuł laureata, a Kacper Fręśko tytuł finalisty Dolnośląskiego Konkursu Biologicznego „zDolny Ślązak”. Sukces uczniów jest potwierdzeniem ich ogromnej wiedzy i umiejętności, które znacznie wykraczają poza wymagania programowe gimnazjum. Warto podkreślić, ze Piotr i Kacper byli jedynymi reprezentantami naszego miasta, a finaliści zostali wyłonieni drogą eliminacji spośród kilku tysięcy uczniów z Dolnego Śląska.

Gratulujemy!!!