SPRZĄTANIE ŚWIATA

We wrześniu w całej Polsce odbywa się Ogólnopolska Akcja Sprzątania Świata. W tym roku również nasza szkoła przystąpiła do tego programu. Uczniowie klas młodszych, wyposażeni w rękawice i worki, zaangażowali się w akcję z wielkim entuzjazmem. Dzieci posprzątały boiska oraz cały teren wokół szkoły. Zrobiło się czysto i przyjemnie. Głównym celem tej akcji było ukazanie uczniom skutków zaśmiecania „świata”, wyjaśnienie konieczności ochrony środowiska oraz recyklingu. Mamy nadzieję, że zdobyte w ten sposób doświadczenia zaowocują w przyszłości dobrymi ekologicznymi nawykami.
Opracowanie: E.Dębska-Szylińczuk