Spotkanie z policjantem

W poniedziałek Panie ze świetlicy i edukacji wczesnoszkolnej gościa zaprosiły, o bezpieczeństwie podsumowanie zrobiły. Pan policjant dzieci pięknie powitał i kilka zasad z pomocą Spandzboba przypomniał. Dzieci doskonale wszystko wiedziały i pięknie test bezpieczeństwa zdały. W nagrodę każdy uczestnik odblask otrzymał, a Pan policjant pomógł konkurs „Bezpieczna droga do szkoły” rozstrzygnąć.

I tak I miejsce zajęli:
• Olaf Hadyk kl. 1b
• Oliwia Gendera kl. 1a
II miejsce:
• Aleksandra Azmin kl. 1a
• Malwina Gołda kl. 1a
• Laura Ficek kl. 1b
III miejsce:
• Aleksander Delebis kl. 1a
• Dominika Patyk kl.  1a

Wszystkim serdecznie gratulacje ślemy i pięknie dziękujemy!

Opracowanie: Anna Zdebiak
Foto: Anna Zdebiak, Agnieszka Młodystach