SPOTKANIE Z PISARZEM

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyli w niecodziennym spotkaniu. Odwiedził ich pisarz – pan Krzysztof Petek. W czasie spotkania opowiadał o swoich licznych podróżach po całym świecie, a wszystko dokumentował własnymi zdjęciami. Po tej prezentacji przedstawił dzieciom swoją najnowszą książkę pt. „Amulet pecha”. Chętni mogli nabyć tę powieść wraz z dedykacją autora.

red. B. Król