SPOTKANIE Z MYŚLIWYM

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyli w niezwykłej lekcji. Dnia 17 października odbyło się spotkanie z panem Januszem Żołnowskim, myśliwym  z koła łowieckiego „Kszyk” w Głogowie. Dzieci  z dużym zainteresowaniem słuchały ciekawych informacji na temat lasu i zwierząt. Pan myśliwy opowiedział dzieciom o swojej pasji, jaką jest myślistwo. Okazało się, że myśliwy  to osoba zajmująca się gospodarką łowiecką zgodnie z prawem łowieckim i etyką łowiecką. Dowiedziały się, jaka jest różnica między leśniczym  a myśliwym. Uczniowie wzięli również udział w akcji zbierania żołędzi i kasztanów dla zwierząt leśnych, które zostały przekazane panu myśliwemu. Spotkanie to miało na celu rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i wzbudziło u dzieci wrażliwość na piękno natury.

Spotkanie oraz zbiórkę kasztanów i żołędzi zorganizowała pani psycholog Irena Królak – Borowiecka we współpracy z Kołem Łowieckim „Kszyk” w Głogowie.

opracowanie: Magdalena Przywara, Ewa Dębska – Szylińczuk

zdjęcia: Magdalena Twór,  Barbara Król