Spotkanie organizacyjne w świetlicy

Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci świetlicowych (klasy 1, 2 i 3) Szkoły Podstawowej nr 11 im. Polskich Olimpijczyków w Głogowie odbędzie się
po spotkaniu z wychowawcami klas w dniu 02.09.2019 r., w świetlicy szkolnej na II piętrze. Spotkanie obowiązkowe potwierdzające uczestnictwo dziecka w świetlicy