REGULAMIN KONKURSU „LOGOPEDYCZNA PRZYPOMINAJKA”

 1. ORGANIZATORZY KONKURSU

Logopedzi: p. Urszula Bartosiewicz (SP10 w Głogowie) oraz p. Anna Hryniewiecka (SP11 w Głogowie).

Koordynatorzy: Ksenia Słowińska

 1. CELE KONKURSU
 • rozwijanie motoryki małej uczniów
 • rozwijanie i pobudzenie kreatywności dzieci
 • zainteresowanie uczniów ćwiczeniami logopedycznymi
 • doprowadzenie do świadomości ucznia potrzeby codziennych ćwiczeniach narządów artykulacyjnych w celu wyeliminowania wad wymowy
 1. ZASADY UCZESTNICTWA

Konkurs zorganizowany jest dla dzieci objętych terapią logopedyczną w wieku 7-8 lat w SP10 oraz SP11.

 1. FORMA KONKURSU
 • samodzielna praca plastyczna przedstawiająca plakat przypominający o codziennych ćwiczeniach logopedycznych
 • format pracy A4, technika dowolna
 • na odwrocie każdej pracy powinno znaleźć się: imię i nazwisko, klasa, wiek, nazwa szkoły
 1. TERMIN ODDAWANIA PRAC

Pracę należy dostarczać do 7 grudnia 2018 roku do biblioteki szkolnej w godzinach 8.00-14.00.

Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej obu szkół.

Zapraszamy do udziału w konkursie!