Rada Rodziców

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W GŁOGOWIE 2017/2018
LISTA PREZYDIUM KOMISJI REWIZYJNEJ

1 Ciesielski Przemysław Przewodniczący RR 607 875 693 biamaj@master.pl
2 Serafin Katarzyna Z-c Przewodniczącego RR
3 Sosnowska Anna Sekretarz RR
4 Darowska Elżbieta Skarbnik RR
5 Kaczmarek Alicja Członek RR – rachunkowość
6 Blok Bogumiła Członek RR
1 Orzechowska-Matuszewska Ewa Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2 Knapik Edyta Członek Komisji Rewizyjnej
3 Smolińska Sylwia Członek Komisji Rewizyjnej