Projekt unijny 2018/2019 – harmonogram zajęć

Projekt unijny 2018/2019 „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych”.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

GRUPA: A

GODZINA /

OD – DO

NAZWA ZAJĘĆ MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ MARZEC/ DZIEŃ KWIECIEŃ/ DZIEŃ MAJ/ DZIEŃ CZERWIEC/ DZIEŃ
1.

13.35-14.20

Zasady bezpiecznej pracy  z substancjami chemicznymi i prostym sprzętem laboratoryjnym. SALA 105 1.03.
2.

14.25-15.10

Co wiemy o eksperymentowaniu?

– test na rozpoczęcie zajęć.

SALA 105 1.03.
3.

15.15-16.00

Doświadczenia i obserwacje                         jako metody poznawcze. SALA 105 1.03.
4.

13.35-14.20

Budowa mikroskopu i zasady mikroskopowania. Obserwacje mikroskopowe preparatów stałych. SALA 103 6.03.
5.

14.25-15.10

Wykonywanie świeżych preparatów mikroskopowych. SALA 103 6.03.
6.

15.15-16.00

Obserwacja świeżych preparatów mikroskopowych. SALA 103 6.03.
7.

8.30-9.15

Tajemnice kropli wody.

 

SALA 103 9.03.
8.

9.20-10.05

Niezwykłe właściwości wody. SALA 103 9.03.
9.

10.10-10.55

Zjawisko napięcia powierzchniowego wody. SALA 103 9.03.
10.

13.35-14.20

Rozpuszczalność substancji w wodzie. SALA 103 13.03.
11.

14.25-15.10

Mieszaniny jednorodne i niejednorodne. SALA 103 13.03.
12.

15.15-16.00

Sposoby rozdzielania mieszanin. SALA 103 13.03.
13.

13.35-14.20

Zjawisko osmozy. SALA 103 20.03.
14.

14.25-15.10

Dyfuzja w cieczach, gazach i ciałach stałych. SALA 103 20.03.
15.

15.15-16.00

Co to jest konwekcja ? SALA 103 20.03.
16.

13.35-14.20

Powietrze – mieszanina jednorodna gazów. SALA 103 27.03.
17.

14.25-15.10

Jak przygotować wodę wapienną? SALA 103 27.03.
18.

15.15-16.00

Wykrywanie dwutlenku węgla.

 

SALA 103 27.03.
19.

13.35-14.20

 Jak możemy wykorzystać zjawisko fermentacji? SALA 103 3.04.
20.

14.25-15.10

 Obieg wody w przyrodzie. SALA 103 3.04.
21.

15.15-16.00

Badanie odczynu różnych substancji – pH w kuchni  łazience. SALA 103 3.04.
22.

13.35-14.20

Budowa gleby i organizmy  w niej zamieszkujące. SALA 103 10.04.
23.

14.25-15.10

Rodzaje gleb. SALA 103 10.04.
24.

15.15-16.00

Co to są zjawiska krasowe? SALA 103 10.04.
25.

13.35-14.20

Jak działa wulkan?

 

SALA 103 17.04.
26.

14.25-15.10

Elementy strukturalne organizmów w wersji 3D. SALA 103 17.04.
27.

15.15-16.00

Komórki, tkanki roślinne  i zwierzęce w wersji 3D. SALA 103 17.04.
28.

13.35-14.20

Czynności życiowe organizmów. SALA 103 24.04.
29.

14.25-15.10

Budowa i funkcjonowanie układów i narządów człowieka. SALA 103 24.04.
30.

15.15-16.00

Budowa i funkcjonowanie układów i narządów człowieka. SALA 103 24.04.
31.

13.35-14.20

Fotosynteza – podróż do wnętrza liścia. SALA 103 8.05.
32.

14.25-15.10

Wykrywanie związków organicznych w produktach spożywczych. SALA 103 8.05.
33.

15.15-16.00

Substancje chemiczne w naszym otoczeniu i ich właściwości. SALA 103 8.05.
34.

13.35-14.20

Zjawiska fizyczne i przemiany chemiczne w życiu codziennym – bank pomysłów. SALA 103 15.05.
35.

14.25-15.10

Badanie zanieczyszczeń powietrza. SALA 103 15.05.
36.

15.15-16.00

Przyjazne środowisku środki czystości. SALA 103 15.05.
37.

13.35-14.20

Jak zrobić ekologiczne mydło? SALA 103 22.05.
38.

14.25-15.10

Bioróżnorodność organizmów –  oznaczanie gatunków roślin. SALA 103 22.05.
39.

13.35-14.20

Bioróżnorodność organizmów – oznaczanie gatunków zwierząt. SALA 103 29.05.
40.

14.25-15.10

Test na wyjście, podsumowanie zajęć. SALA 103 29.05.

GRUPA: B

GODZINA /

OD – DO

NAZWA ZAJĘĆ MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ MARZEC/ DZIEŃ KWIECIEŃ/ DZIEŃ MAJ/ DZIEŃ CZERWIEC/ DZIEŃ
1.

14.25-15.10

Zasady bezpiecznej pracy  z substancjami chemicznymi i prostym sprzętem laboratoryjnym. SALA 103 1.03.
2.

15.15-16.00

Co wiemy o eksperymentowaniu?                – test na rozpoczęcie zajęć. SALA 103 1.03.
3.

16.05-16.50

Doświadczenia i obserwacje jako metody poznawcze. SALA 103 1.03.
4.

8.30 -9.15

Budowa mikroskopu i zasady mikroskopowania. Obserwacje mikroskopowe preparatów stałych. SALA 103 2.03.
5.

9.20-10.05

Wykonywanie świeżych preparatów mikroskopowych. SALA 103 2.03.
6.

10.10-10.55

Obserwacja świeżych preparatów mikroskopowych. SALA 103 2.03.
7.

13.35-14.20

Tajemnice kropli wody.

 

SALA 103 4.03.
8.

14.25-15.10

Niezwykłe właściwości wody. SALA 103 4.03.
9.

15.15-16.00

Zjawisko napięcia powierzchniowego wody. SALA 103 4.03.
10.

13.35-14.20

Rozpuszczalność substancji                       w wodzie. SALA 103 11.03.
11.

14.25-15.10

Mieszaniny jednorodne                                    i niejednorodne. SALA 103 11.03.
12.

15.15-16.00

Sposoby rozdzielania mieszanin. SALA 103 11.03.
13.

13.35-14.20

Zjawisko osmozy. SALA 103 18.03.
14.

14.25-15.10

Dyfuzja w cieczach, gazach                          i ciałach stałych. SALA 103 18.03.
15.

15.15-16.00

Co to jest konwekcja ? SALA 103 18.03.
16.

13.35-14.20

Powietrze – mieszanina jednorodna gazów. SALA 103 25.03.
17.

14.25-15.10

Jak przygotować wodę wapienną? SALA 103 25.03.
18.

15.15-16.00

Wykrywanie dwutlenku węgla.

 

SALA 103 25.03.
19.

13.35-14.20

Jak możemy wykorzystać zjawisko fermentacji? SALA 103 1.04.
20.

14.25-15.10

 Obieg wody w przyrodzie. SALA 103 1.04.
21.

15.15-16.00

Badanie odczynu różnych substancji – pH w kuchni i łazience. SALA 103 1.04.
22.

13.35-14.20

Budowa gleby i organizmy                             w niej zamieszkujące. SALA 103 8.04.
23.

14.25-15.10

Rodzaje gleb. SALA 103 8.04.
24.

15.15-16.00

Co to są zjawiska krasowe? SALA 103 8.04.
25.

13.35-14.20

Jak działa wulkan?

 

SALA 103 15.04.
26.

14.25-15.10

Elementy strukturalne organizmów w wersji 3D. SALA 103 15.04.
27.

15.15-16.00

Komórki, tkanki roślinne                             i zwierzęce w wersji 3D. SALA 103 15.04.
28.

13.35-14.20

Czynności życiowe organizmów. SALA 103 29.04.
29.

14.25-15.10

Budowa i funkcjonowanie układów i narządów człowieka. SALA 103 29.04.
30.

15.15-16.00

Budowa i funkcjonowanie układów i narządów człowieka. SALA 103 29.04.
31.

13.35-14.20

Fotosynteza – podróż do wnętrza liścia. SALA 103 6.05.
32.

14.25-15.10

Wykrywanie związków organicznych w produktach spożywczych. SALA 103 6.05.
33.

15.15-16.00

Substancje chemiczne w naszym otoczeniu i ich właściwości. SALA 103 6.05.
34.

13.35-14.20

Zjawiska fizyczne i przemiany chemiczne w życiu codziennym – bank pomysłów. SALA 103 13.05.
35.

14.25-15.10

Badanie zanieczyszczeń powietrza. SALA 103 13.05.
36.

15.15-16.00

Przyjazne środowisku środki czystości. SALA 103 13.05.
37.

13.35-14.20

Jak zrobić ekologiczne mydło? SALA 103 20.05.
38.

14.25-15.10

Bioróżnorodność organizmów –  oznaczanie gatunków roślin. SALA 103 20.05.
39.

15.15-16.00

Bioróżnorodność organizmów – oznaczanie gatunków zwierząt. SALA 103 20.05.
40.

13.35-14.20

Test na wyjście, podsumowanie zajęć. SALA 103 27.05.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ – GR. B

HARMONOGRAM ZAJĘĆ – gr. A