Procedura dot. postępowania wobec przemocy domowej

Podstawa prawna
ART. 109 K.R.O. – OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ
ART. 120 K.R.O. – ZAWIESZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ
ART. 111 K.R.O. – POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Procedura

 1. Nauczyciel podejrzewający, że dziecko jest ofiarą przemocy zobowiązany jest do:
  1. Powiadomienia pielęgniarki szkolnej, gdy dziecko ma obrażenia zewnętrzne,
  2. Powiadomienia pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły.
 2. Pedagog szkolny lub wychowawca ma obowiązek przeprowadzić rozmowę z uczniem i jego rodzicami lub prawnymi opiekunami w celu wyjaśnienia sytuacji.
 3. W przypadku powtarzających się sygnałów mogących świadczyć o przemocy, dyrektor szkoły lub pedagog szkolny powiadamiają Sąd Rodzinny.
 4. Nauczyciel podejrzewający, że dziecko jest ofiarą przemocy, musi być ostrożny w swych ocenach, kierować się zdrowym rozsądkiem, rozwagą i dyskrecją.
 5. Sygnały świadczące, wskazujące, że dziecko może być ofiarą przemocy:
  1. powtarzające się obrażenia, ślady po uderzeniach, siniaki, poparzenia, pręgi na ciele, zadrapania,
  2. zaniedbany wygląd,
  3. nadmiernie agresywne zachowania,
  4. wycofanie, bierność, nieśmiałość,
  5. wstyd przed zdjęciem ubrania,
  6. kłopoty w nauce,
  7. kłopoty z apetytem i snem,
  8. ssanie kciuka,
  9. obgryzanie paznokci,
  10. moczenie,
  11. płaczliwość,
  12. nadmierna zależność od dorosłych,
  13. kłopoty w nauce,
  14. strach przed dorosłymi,
  15. trudności w utrzymaniu przyjaźni,
  16. izolacja,
  17. zaniżona samoocena,
  18. problemy emocjonalne.