Prawa Dziecka

Najważniejszym aktem prawnym, który określa prawa dziecka, jest Konwencja o prawach dziecka. Jest to umowa międzynarodowa. Została uchwalona 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Wszystkie kraje, które podpisały ten dokument, zobowiązały się przestrzegać jego postanowień. Polska była pomysłodawcą stworzenia tej konwencji i podpisała dokument w roku 1991.

W naszej szkole dbamy o to, aby dzieci dobrze znały swoje prawa. Na holu szkoły można zobaczyć księgę z pracami dzieci i ich prawami. Serdecznie zapraszamy.