PIERWSZA POMOC

Czy pierwsza pomoc jest ważna? O tym, że tak wiedzą uczniowie naszej szkoły, a to za sprawą strażaków i górników ratowniczych,  którzy 22 i 23 maja chętnie podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. Strażacy z OSP Jaczów, OSP Smardzów, OSP Krzeczyn Wielki pod wspólną nazwą Jednostki OSP ze Stowarzyszenia Straży Wspólnie Przeciw Białaczce oraz ratownicy medyczni z Klubu Honorowych Dawców Krwi Maltański Legion przy Jednostce Ratownictwa Górniczo Hutniczego w Lubinie, przeprowadzili  bardzo ciekawą lekcję instruktażową, podczas której pokazali uczniom oraz przedszkolankom jak radzić sobie w sytuacji zagrożenia życia. Uczniowie na fantomach mogli udzielić pierwszej pomocy oraz dowiedzieli się co należy  zrobić, gdy człowiek dostanie ataku padaczki. Poznali także niezbędny przy zakrztuszeniach chwyt Heimlicha. Dużą atrakcją dla wszystkich uczestników było  zwiedzanie wozu strażackiego. W tej akcji wzięło udział 12 klas z SP 11 oraz 3 grupy przedszkolaków  z PP nr 19.

Serdecznie dziękujemy!!!