Pierwsza pomoc jest ważna.

Kolejni uczniowie naszej szkoły brali udział w cyklicznych szkoleniach

z pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzonej przez górników ratowniczych z Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego ZG Rudna .

10 grudnia klasy 7d i 8b uczestniczyły w lekcjach instruktażowych, podczas których dowiedzieli się jak radzić sobie w sytuacji zagrożenia życia. Uczniowie na fantomach ćwiczyli resuscytację oraz w parach uczyli się układania osoby poszkodowanej w pozycji bocznej bezpiecznej. Poznali także niezbędny przy zakrztuszeniach chwyt Heimlicha.

Zajęcia  koordynuje pani Urszula Nowak-Manycz we współpracy z panią Agnieszką Naskręt.