PIERWSZA POMOC

Kolejne klasy naszej szkoły uczyły się udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach. Tym razem były to klasy 2b i 3d. Uczniowie ćwiczyli układanie kolegów w bezpiecznej pozycji oraz wykonywanie resuscytacji na fantomie. Utrwalili także numery telefonów alarmowych.
Dziękujemy panom: Tomaszowi Skrzyńskiemu i Dawidowi Zdebiak z Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego ZG Rudna za ciekawe zajęcia oraz pani Urszuli Nowak-Manycz, która jest koordynatorem tego projektu.
red. B. Król