PIERWSZA POMOC

Uczniowie klas: 1 a i 1 b uczestniczyli w teoretycznych i praktycznych zajęciach udzielania pierwszej pomocy. Zostały one przeprowadzone przez doświadczonych ratowników. W czasie pokazów uczniowie dowiedzieli się, jak postępować w przypadku zasłabnięcia, wypadku i pożaru. Utrwalili sobie numery alarmowe. Odgrywali scenki dotyczące niebezpiecznych sytuacji i ćwiczyli umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Dzięki takim zajęciom dzieci będą potrafiły pomóc drugiej osobie. Dziękujemy bardzo za przeprowadzenie tych wyjątkowych lekcji.

Osoby prowadzące lekcje: Tomasz Skrzyński i Dawid Zdebiak z Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego ZG Rudna.

red.  M. Przywara