Pedagog/Psycholog

Jeżeli:

  • masz trudności w relacjach z rówieśnikami i rodzicami
  • masz kłopoty w nauce
  • nie wiesz, co dalej po gimnazjum
  • potrzebujesz wsparcia w pokonywaniu trudnych sytuacji
  • potrzebujesz zwykłej rozmowy

ZAPRASZAMY DO NAS!

mgr Agnieszka Abramowicz

mgr Magdalena Gardyńska

Psycholog

mgr Irena Królak-Borowiecka