Pasowanie Klas Pierwszych

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 11  są już pełnoprawnymi uczniami.  19 października br. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień.

Uroczystość prowadził przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 11 Powitał  dyrekcję szkoły,  nauczycieli,  uczniów  i  rodziców.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszaki  ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, przyjaciółmi roślin i zwierząt, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani wicedyrektor Agnieszka Abramowicz dokonała symbolicznego pasowania na ucznia  dotykając piórem, jak czarodziejską różdżką, ramion pierwszoklasistów.

Zanim jednak maluchy zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej musiały przedstawić to, czego już się w szkole nauczyły. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, taniec,  recytacja wierszy oraz udzielenie odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców, dziadków, bliskich. Pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze, wycisnęły niejedną łezkę z oczu bliskich. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.