Ogólnopolska Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

MOWOS
MOWOS to Ogólnopolska Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie. W konkursie tym wzięło udział czworo uczniów naszej szkoły: Wiktoria Bobowska, Szymon Dąbski, Jan Pieniążek i Michał Zimny. Uczestnicy muszą wykazać się obszerną wiedzą z zakresu życia w demokratycznym państwie i społeczności lokalnej, życia w państwie prawa oraz globalizującym się świecie. Oprócz tych wiadomości konieczna jest znajomość aktualnej polityki międzynarodowej oraz  najważniejszych wydarzeń w skali całego świata. Z przyjemnością informujemy, że uczeń klasy 3f Szymon Dąbski wykazał się dużą znajomością problemów współczesnego świata i uzyskał próg punktowy kolejnego etapu. Naszemu uczniowi gratulujemy wiedzy.