OGŁOSZENIE !

Rodzice uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 11 im. Polskich Olimpijczyków w Głogowie proszeni są 4 września o obowiązkowe zgłoszenie się do świetlicy zaraz po spotkaniach z wychowawcami klas w celu potwierdzenia uczestnictwa dziecka w zajęciach w świetlicy i uzupełnienie dodatkowej dokumentacji – wypełnienie oświadczenia.