NAUCZANIE EKSPERYMENTALNE

W naszej szkole realizowane są zajęcia eksperymentalne w ramach  Projektu „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych” współfinansowany przez Unię  Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020.

Zajęcia opierają się na eksperymentach przyrodniczych, podczas których uczniowie doskonalą

umiejętność prowadzenia obserwacji i doświadczeń oraz bezpiecznego posługiwania się sprzętem

laboratoryjnym. Dodatkowym walorem jest korzystanie z nowoczesnej aplikacji edukacyjnej

Corinth, umożliwiającej  poznanie wielu naukowych modeli interaktywnych 3D.

Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach, podkreślając zalety tej formy

nauki i poznawania zjawisk przyrodniczych. Zajęcia prowadzą p. Ewa Ewert i p. Urszula Nowak-Manycz.