Nasza szkoła przystępuje do konkursu “Zostań Mistrzem Segregacji”.

Zbieramy male elektroodpady ,nakrętki plastikowe, makulaturę, baterie, puszki aluminiowe.
Surowce należy przekazywać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), przy ul. Przemysłowej 7A lub ul. Transportowej 5.
Każdy z uczniów, który dostarczy surowce do PSZOK otrzyma od pracownika pSZOK-u ,,EKO Punkty” .
Uczestnicy konkursu przekazują otrzymane w pSZOK-u ,,EKO pUNKTy” koordynatorowi -ewidencja indywidulna każdego uczestnika konkursu.
Uczniowie, którzy zdobędą I miejsca w naszej szkole w ramach każdej z kategorii nagrodzeni zostaną podczas uroczystości gali z udziałem władz miasta.
Koordynator
Urszula Nowak-Manycz