Młodzi aktywni

Dnia 5 grudnia 2017r. odbyło się Forum Młodzieżowe Powiatu Głogowskiego w Młodzieżowym Centrum Kultury MAYDAY. Inicjatywa ta miała na celu wskazanie młodym ludziom możliwych form zaangażowania się, również w zakresie Budżetu Obywatelskiego. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli samorządów i gmin powiatu głogowskiego, opiekunów grup wolontaryjnych, pedagogów, nieformalne grupy młodzieżowe. Podczas spotkania wypracowywano wnioski na temat aktywności w wybranych obszarach tj. kultura, edukacja, czas wolny. Wymieniano słabsze strony tych dziedzin w naszym powiecie i w grupach zastanawiano się co można zrobić aby ulepszyć i usprawnić te sektory. Forum umożliwiło także dialog, poznanie i integrację ludzi młodych. Wśród uczestników znaleźli się uczniowie z naszej szkoły: Wiktoria Wójcik z 7a, Zofia Szmidt z 7b, Nataniel Praniewicz z 3b, na co dzień związani  z działalnością w „Szansie”.