Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny dla kl. I

Międzyszkolny konkurs fotograficzny
„Głogów widziany oczami dziecka”
1.Uczestnik konkursu ma przedstawić 1 kolorową fotografię miasta Głogowa w ciekawy i oryginalny sposób(np. Ratusz, Kolegiata, Plac zabaw, Park). Wymagany format zdjęć to 15×21.
2.Na odwrocie zdjęcia powinien znajdować się opis zawierający szczegółową lokalizację (fotografowany obiekt oraz jego nazwę).
3. Wszystkie prace należy składać w kopertach. Na kopercie powinno znajdować się: imię i nazwisko autora oraz tytuł konkursy. Na odwrocie fotografii należy nakleić metryczkę, na której należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania.
4. Prace należy składać do 27.10.2017r do świetlicy szkolnej .