Koncert profilaktyczny w naszej szkole

20 września uczniowie klas siódmych wzięli udział w spotkaniu w ramach projektu „Jedno życie”. Gośćmi prowadzącymi spotkanie byli:  Piotr „Poison” Plichta i Dorota Nowakowska.

Projekt skupia się na tematach związanych nie tylko z używkami takimi jak papierosy, narkotyki, dopalacze, ale przede wszystkim na skutkach, jakie one wywołują  – negatywne skutki zdrowotne, agresja, przemoc, w konsekwencji wejście na drogę przestępstwa. Prowadzący opowiedział swoją historię, przestrzegał przed wyborami i zachęcał do postępowania w zgodzie z własnym sumieniem.

Forma spotkania bardzo podobała się uczniom – ważne przesłanie i muzyka to nowoczesna forma profilaktyki, w której młodzi ludzie wzięli aktywny udział.

Red.  Agnieszka Abramowicz