Komunikat dyrektora szkoły

Szanowni Rodzice!
Informuję, że w przeprowadzonym na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 w Głogowie referendum, pracownicy opowiedzieli się za akcją strajkową, która rozpocznie się w poniedziałek 8 kwietnia 2019 r. o godz. 8.00 i będzie trwać aż do odwołania. Uwzględniając wyniki referendum strajkowego bardzo prawdopodobne jest to, że nie będzie można zapewnić dzieciom opieki w szkole. W związku z tym zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zapewnienie opieki dzieciom w sytuacji, gdyby strajk się rozpoczął.
Z poważaniem
Alina Baranowicz