KLIMATYCZNA KLASA 1 A

Klasa 1 a uczestniczy w projekcje „KLIMATYCZNA KLASA”,  w ramach którego realizowane będę lekcje na tematy: przyrodnicze, ekologiczne i społeczne. Dzieci będą rozwijać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę na temat świata, w którym żyją i potrafią  w nim działać. Dzięki tym lekcjom rozwiną swoją ciekawość i zdolności poznawcze. Klasa w ramach projektu otrzymała zestaw materiałów edukacyjnych do przeprowadzenia na lekcji.
Magdalena Przywara