Kacper Fręśko i Piotr Sołtysik finalistami V Dolnośląskiej Olimpiady Geograficznej

Gratulujemy naszym uczniom wiedzy i umiejętności geograficznych, które pozwoliły im zostać finalistami olimpiady geograficznej. Geografia jest szczególną nauką ze względu na to, że łączy wiedzę z różnych dziedzin – biologii, astronomii, fizyki, chemii, historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego. Finałowe zmagania dotyczyły między innymi wykazania się znajomością państw dawnego Związku Radzieckiego, obliczania temperatury powietrza podczas wiania wiatru halnego, znajomości rezerwatów przyrody województwa dolnośląskiego, mapy fizycznej świata, obiektów przyrodniczych znajdujących się na liście UNESCO, budowy geologicznej Afryki, ruchu powietrza i wielu innych zagadnień. Zakres wymagań pokazuje, jak rozległą wiedzą musieli wykazać się uczestnicy. Tytuł finalisty to niekwestionowany sukces Kacpra Fręśko, który znalazł w gronie najlepszych młodych geografów Dolnego Śląska. O zwycięstwo w  ścisłym finale V Dolnośląskiej Olimpiady Geograficznej będzie walczył Piotr Sołtysik.

Życzymy wielu sukcesów i determinacji w rozwijaniu własnej pasji.