Informacja od Przewodniczącego Rady Rodziców

Proszę o dokonywanie dobrowolnych wpłat na poniższy rachunek bankowy na Radę Rodziców:

32 1600 1462 1888 3317 4000 0001
BNPPL Centrum Rozliczeniowe nr 1 w Krakowie

Proszę w tytule wpłaty wpisywać dane dziecka: rr-klasa-Nazwisko Imię
np: „rr-8e-Rozmus Łukasz” – z pewnością ułatwi to pracę skarbnikowi.

Jako odbiorcę: „Rada Rodziców sp11 w Głogowie”

Kwota ustalona na pierwszym zebraniu to 50zł na każde dziecko.
Wpłaty do 2019-11-29 włącznie, będą uwzględniane przy częściowych zwrotach do klas.
I tak przy frekwencji wpłat na poziomie klasy:
– >=75% – do klasy zostanie zwrócone 50%
– >=50% <75% – do klasy zostanie zwrócone 40%
– <50% – do klasy zostanie zwrócone 25%

Wpłaty po wspomnianym terminie nie będą brane pod uwagę przy zwrotach do klas.

Dostęp do rachunku posiada Przewodniczący i Skarbnik Rady Rodziców.

W celu weryfikacji nr rachunku można się kontaktować ze mną telefonicznie: 609-99-44-09.

Red. Przewodniczący Rady Rodziców

Łukasz Rozmus