I Bieg Orląt Lwowskich

4 października odbył się I Głogowski Bieg Pamięci Orląt Lwowskich. Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa była inicjatorem uroczystości. Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Głogowa.
W uroczystości uczestniczyli uczniowie naszej szkoły oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 10 i 12.
W programie imprezy przewidziana była :
-prelekcja na temat powstania Orląt Lwowskich,
-montaż słowno-muzyczny w wykonaniu dzieci ze SP 13,
-I Głogowski Bieg Orląt Lwowskich im. Antosia Petrykiewicza,
-grupowe zdjęcie wraz z dyplomami dla uczestników biegu.