Gmina Miejska Głogów -dodatkowa organizacja opieki dzieciom

Ponieważ szkoła nie będzie w stanie zapewnić należytej opieki dzieciom (1 nauczyciel na 25 uczniów), dlatego dla rodziców, którzy nie są w stanie zapewnić opieki przygotowano też miejsca w jednostkach:

(za glogow.naszemiasto.pl)

MOK – dla uczniów klas I –III – 45 miejsc, MCK MayDay – 15 miejsc. W godzinach od 8.00 – 13.00.

Muzeum Archeologiczno – Historyczne – dla uczniów klas I-IV – 40 miejsc. W godzinach 8.00 – 14.00.

Miejska Biblioteka Publiczna – Od I do III, w godzinach 8.00 – 13.00

Ul. Jedności Robotniczej – 20 miejsc

Ul. Perseusza 2 – 20 miejsc

Pl. Mieszka I 11 – 15 miejsc

Chrobry Głogów S.A. ;

Pływalnia – 45 miejsc dla uczniów od I klasy – w godzinach od 8.00 – 12.30

Hala Sportowa – 30 miejsc dla uczniów od I klasy – Poniedziałek-Wtorek od 8.00 do 15.00; Środa, Czwartek, Piątek od 8.00 do 12.00

Dom Dziennego Pobytu przy ul. Słowiańskiej – 20 miejsc dla uczniów od klas I do IV w godzinach od 8.00 do 13.00

MCWR przy ul. Folwarcznej – 60 miejsc dla uczniów od klas I-III, w godzinach od 7.00 do 15.00

Dom nad Strumykiem przy ul. Strumykowej – 20 miejsc dla uczniów klas I-III, w godzinach od 8.00 do 15.00

Placówki nie zapewniają wyżywienia.

Pozostawienie dziecka w/w placówkach możliwe jest tylko i wyłącznie po złożeniu odpowiedniego oświadczenia przez rodzica. W związku z tym rodzice zobowiązani są do złożenia własnoręcznie napisanego oświadczenia, w którym wyrażają zgodę na pozostawienie dziecka w placówce na własną odpowiedzialność. Oświadczenie musi także zawierać zgodę na przetwarzanie danych oraz kontakt telefoniczny do opiekunów.