EKOLOGICZNY KONKURS FOTOGRAFICZNY ROZSTRZYGNIĘTY

Weronika Bazar z kl. 3a została laureatką konkursu fotograficznego realizowanego przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” w ramach projektu „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu”. Konkurs nosił tytuł „Drzewa robią dobry klimat na wsi” i wymagał zarówno znajomości tematu, umiejętności obserwacji przyrody, jak i wrażliwości artystycznej.

Wyróżnienia w konkursie otrzymały:

Wiktoria Bobowska – kl. 3b

Oliwia Taras – kl. 3a

Natalia Talaga – kl. 2a

Aleksandra Łużna – kl. 2a

GRATULACJE!!!