EGZAMIN GIMNAZJALNY

Dyrektor SP 11 w Głogowie informuje, że egzamin gimnazjalny odbędzie się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem tj.
– środa ( 10.04.2019 r. ) godzina 9.00 – historia i WOS; od godziny 11.00 – język polski
– czwartek ( 11.04.2019r. ) godzina 9.00 – przedmioty przyrodnicze; od godziny 11.00 – matematyka
– piątek ( 12.04. 2019r. ) godzina 9.00 – język obcy – poziom podstawowy; od godziny 11.00 język obcy – poziom rozszerzony.

Uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8.25 ( każdego dnia egzaminu ).
Z poważaniem. Alina Baranowicz