Dzień Wszystkich Świętych

Pod  koniec  października,  przed  Dniem  Wszystkich  Świętych  uczniowie z  klasy  1a  wybrali  się  na  pobliski  cmentarz.  Dzieci  zapaliły  symboliczne  znicze  pod  krzyżem.  Swoją  postawą  i  nienagannym  zachowaniem  wykazały  się  wielkim  szacunkiem  do  osób  zmarłych.  Najmłodsi  uczniowie  uczą  się  pozytywnego  odnoszenia  do  tradycji.

E.Dębska-Szylińczuk